HTML

TÁMOGATÁS

A kutatásaimat támogathatja banki átutalással:

Raiffeisen Bank
12052712-00162479-00100002

vagy a PayPal rendszerén keresztül a következő gombra klikkelve:

Tóth Gyula: A kitalált középkoron túl

2011.02.14. 13:30 ( Tóth Gyula )

A vandálok

Már hosszú évekkel ezelőtt megfogant bennem a gyanú, hogy ez a bizonyos vandál nép egyáltalán nem egy rejtélyes, titokzatos és ismeretlen eredetű nép volt, és pláne nem volt germán! Ami mégis megakadályozta mindeddig, hogy világosan felismerjük és beazonosítsuk őket, az – a 44 év betoldáson túlmenően - éppen a VANDÁL népnevük, amely minden valószínűség szerint egy torzult, és emiatt félrevezető névalak!

Azt olvastuk, hogy a vandálok az alánokkal közösen hajtották végre nyugati hadjárataikat. A National Geographic korábban idézett cikke még azt is külön kiemeli, hogy míg a vandálok a valódi germán szvévekkel már Hispániában komoly összetűzésbe keveredtek, addig az alánokkal egészen bukásukig együtt küzdöttek:
a szvévek és a nyugat-római birodalom összefogtak és katonai vereséget mértek a vandálokra. (…) Az alánok és vandálok együttműködése tartós maradt, alighanem Afrikáig is kitartott.Ez az apró részlet is sejtetni engedi, a vandálok sokkal inkább a szkíta fajú jászkunok (alánok) közeli rokonai lehettek, semmint a germán szvéveké! Az alánok nyelvének azonban volt egy jellegzetessége! Hogyan is olvastuk Bihari Gábornál?
A szegényes nyelvi emlékek – no meg a mai oszét nyelv – egyértelműen mutatják, hogy az alánok nyelvére egy jellegzetes r -> l hangváltozás jellemző. Ebből pedig egyértelműen adódik – s nem is vitatja ezt senki – hogy az alán elnevezés valójában a korábban már megismert arian azaz ’árják, nemesek’ kifejezésnek a szarmata-alán nyelvekben átalakult változata.Felmerült tehát bennem, hogy a vandálok neve a velük folyton együtt emlegetett alánok nyelvének szabályszerűségei szerint torzult el és ebben az eltorzított formában – tulajdonképpen alán közvetítéssel - hagyományozódott ránk. Ha ugyanis az ALÁN népnév az iráni ARIÁN szóból képződött, akkor könnyen előfordulhat, hogy ez a titokzatos VANDÁL név is egy jól ismert másik népnévnek a VANGÁR-nak az alán nyelv szabályszerűségei szerint lágyult formája! Egyrészt megfigyelhető benne az alán nyelvre oly jellemző R -> L hangváltozás, másrészt pedig már László Gyula is megírta a „Kettős Honfoglalás” c. könyvének onogurokról szóló fejezetében, hogy: „A nándor az onogur szó származéka!” Mégpedig annak az ONOGUR szónak a származéka, amelyből HUNGÁR elnevezésünk is kialakult! Mivel a NÁNDOR-ban az ONOGUR szó „G”-je „D”-vé lágyult, könnyen elképzelhető, hogy HUNGÁR nevünknek is létezett egy olyan változata, melyben alán nyelvre jellemző R -> L és a nándor szóban fellelhető G -> D hangváltozás egyszerre volt megtalálható. Ez pedig nem más, mint a VANDÁL! Megjegyzem, hogy egyes mohamedán források az ONOGUR népnevet W.N.ND.R formában írják, mely vélhetően VANDÁR lehetett és így egy köztes alakot képez a VANDÁL forma felé. Zimonyi István a „Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról” című munkájában a következőt írja ezzel kapcsolatban:
Tehát végeredményben a nandur  és w.n.nd.r tükrözheti ugyanannak a népnévnek két különböző nyelvből származó változatát, de a szövegromlást sem tudjuk egyértelműen kizárni.Ennek a VANDÁL-nak tehát a hangváltozások előtti eredeti formája a VANGÁR, melyről Boda László az „Avarok és székelyek” c. munkájában a következőket írja:(…) régészeti leletekkel megalapozható, hogy 680-ban – Kuberrel – ’onogur-bolgár-vanger’ hullám érkezik Erdélybe, ami feltűnő jelekben mutatkozik meg, párhuzamosan a Duna-Tisza közében végzett ásatások eredményeivel. És éppen ez a ’vanger’ az, ami bennünket érdekel, hiszen az oroszok ma is vengernek neveznek bennünket /vengerszki/.S hogy ez a VANGER - VANGÁR elnevezés valóban összefüggésbe hozható a VANDÁL-ok nevével, azt kitűnően alátámasztja Zimonyi István „Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról” című munkája, melyben a következőket olvashatjuk:
A Kárpát-medence régészeti emlékei a 670-es években jelentős mértékben megváltoztak (…) A régészek többsége egy új népesség megjelenésével számol (…) Az írott források többsége továbbra is avarokról beszél, ugyanakkor az onogur népnév különböző formái is előfordulnak. Néhány latin forrás a 790-es években az avarokat wandalnak nevezik, amely feltehetőleg a wangar forma tudatos elferdítése (Bóna 1981, 107-111). Ezt az alakot 860-ból Wangarorum marcha kifejezés őrizte meg (Olajos 1969, 87-90).” (Kiemelés tőlem!)A VANDÁL népnév tehát nem más, mint a VANGÁR név, melynek ismerősebben csengő változata a VENGER, azaz HUNGÁR! Íme itt van hát Attila vandál - vangár – venger - hungár népe, amely Krisztus után 407-ben a jászkunok és a germán szvévek társaságában végigdúlta Galliát és Hispániát, pontosan úgy, ahogy arról középkori krónikáink beszámoltak! De vajon melyek azok a latin források, amelyek a 790-es években wandalnak nevezik az avarokat? Nos, például az Annales Alamannici, amely a 796-os évnél a Nagy Károly féle avarirtó háború kapcsán azt írja, hogy:
Pipinus ... perrexit in regionem Wandalorum, et ipsi Wandali venerunt obvium (Pippin a vandálok területére ment, de a vandálok megtámadták).Vagy a Annales Sangallenses, amely ugyanezen eseményről így számol be:
Wandali conquisiti sunt (A vandálokat legyőzték).Nos, a Wikipédia a „Vandálok” címszónál épp e két idézet kapcsán jegyzi meg:

Ez azt jelenti, hogy a középkori történetírók az avarokat is vandáloknak nevezték."Hát ez bizony tényleg azt jelenti! Én pedig a magam részéről csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy a fenti források teljes joggal nevezték az avarokat vandáloknak, ugyanis az „avar” szó nem egyéb, mint a vandál-vangár-venger-hungárok egyik alternatív megnevezése! A teljes avar korszak pedig egy olyan mesterséges képződmény, amely részint a magyar korszak visszadatálása, részint pedig a hun korszak későbbre datálása által keletkezett!

De vajon honnét származnak ezek a vandálok? Rubruquis, aki 1253-ban a mongol nagykán udvarában járt, a francia királynak tett jelentésében a következőket írta:
De illa regione Pascatur exierunt Huni qui postea Hungari, unde est ipsa maior Hungaria … cum illis concurrerunt Blaci et Bulgari et Wandali.” Magyarul: „Ebből az országból Pascaturból [Baskíriából] jöttek a hunok, akik azután magyarok; innen van a nagyobb [régebbi] Magyarország … velük jöttek a blakok, bulgárok és vandálok…Ezzel kapcsolatban László Gyula Rásonyi László a "Hidak a Dunán" c. munkájában megjegyzi:

A vandálok belekeverése tudálékos és a középkorban gyakori jelenség.Bizony, az utóbbi időkben egyre több „középkori tudálékos jelenségről” kezd kiderülni, hogy nem is annyira tudálékos, mint képzelnénk! Ha pedig valóban „gyakori jelenséggel” állunk szemben, amint azt László Gyula Rásonyi László írja, akkor a téma mindenképp további vizsgálatokat igényel!

 

6 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghreb.blog.hu/api/trackback/id/tr62660432

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kedves Gyula!

Az alábbiak csak felvetések, de talán elgondolkodtatók lehetnek.

Talán olvassa még a megjegyzéseket. Sajnálom, hogy csak most akadtam rá erre a blogra, mert igen-igen meggyőző, s magától értetődő a vonalvezetése (pedig jómagam nem igazán hittem a történelemgyártás módszerében), azonban a fentiek igen-igen elgondolkodtattak, hiszen "nincs új a nap alatt", s ma is hasonlók ehhez a mindennapi ferdítések.

Korábban is eszembe ötlött, hogy talán adhatok néhány "ötlet-mankót" a további fejtegetésekhez, azonban nem akartam addig "belekontárkodni", míg nem győződtem meg róla, hogy esetleg azok a lehetőségek nem kerülnek elő mégis, amelyekre magam jutottam (megvallom, nem képzett történész-nyelvészként, csupán elmélkedve, olvasgatva, ami tudom, nem mindig veszélytelen).

Véleményem szerint a VANDÁL nép és népnév sokkal kézenfekvőbb magyarázatára lelünk, ha egy kicsit utánanézünk egy Ön által nem említett, azonban egészen jól ismert, s a szkíta közösséggel - bizony - nagyon is rokon népnévnek, kiknek őshazájaként azon területet nevezik meg (történészek), ahol is éppen a szlávok eredetét is sejtik mások (talán tévesen, de persze mégsem oktalan-alaptalanul részben).

Ez a nép a VEND, avagy a VENDnek nevezett népcsoport (a történelmi időkben észak-keleten).

A véleményem az, hogy a VANDÁLok valójában nem mások, mint VENDGARok, kik valaha voltak is és nem egyszer többé-kevésbé lettek is HUNGARok, avagy HUNGARokkal újra azonosak éppen. Úgy sejtem, hogy a az előőrs, oldalvéd és gyepű népek könnyebben sodródtak el az idővel. A VEND is talán egy ilyen szkíta-hungar-magyar népcsoport lehetett, akikről ma a hajdani VEND-földi még inkább le- vagy elszakadt (pl. orosz-ruszin, ukrán, litvánná lett, s lett, ...) népek neveznek (éppenséggel róluk, talán az éppen velünk mégis vagy újra együtt haladó-maradókról) minket. Mert bizony voltak elszakadó-elszolgásodó-szlávosodó VENDek is éppen, melyek északról telepedtek délebbre (akárcsak a vótok), kiknek neve ma SZLÁVVEND-ből szloVÉN-szlaVÓN lett, mint ahogy a hajdan - véleményem szerint - HARvótból HORvátok lettek, s talán a liVÓN népnévben is a VEND népnév elhajlított formája köszön vissza éppen.

Visszatérve - ráadásul - a VENDGAR sokkal inkább magyarázza a G-D nem éppen (valójában csak a lágy formájában - GY-DJ - áthajló) hangváltást, mint egymás szomszédságában könnyebben elhagyható kiejtésű hangok, a VANDAR-VANDAL avagy VENGER-UNGAR torzulatokat. Ahogy a GAR-ból is hihető a GOL, GALL, GAEL (gél) avagy GOR, GUR, GYAR, JAR, JOR, JER ... sőt a KÁL, KEL, HAR, HOR, HUR, ... kiejtés átmenet (a K-G-GY-J-H és R-L-LY hangKÖRök léteznek máig a magyar és más nyelvekben).

A népnevek, s különösen a maGYAR (avagy esetenként a ferdítő-fordítók által nem magyarnak azonosítottak), mint venGER, unGURusz, hunGAR, onoGUR, uGOR, unKARi, ... már önmagukban is sugallják a közös KÖR-GAR gyök jelentőségét, amelyet aztán raccsolva és zöngétlenítve fedezhetünk fel nemcsak a Kárpát-medencében, hanem Európa szerte, s annál még kiterjedtebben (persze mosolyogni ezen is lehet).
Csak példaként álljon itt Európa és Kis- és Közép-Ázsia megannyi népe: vendGAR-venGER-vanDÁL, lenGYEL, HOLland, haGAR-HA(R)GAR-viking, belGA(r), GARmann-GERmán (baJOR), GALL, partiGALL-portuGÁL, (h)anGOL, GAEL, KELta, GARvót-KRAvót-HARvót-HORvát, GÖRög-HELlén, bolGÁR(-nánDOR), becsenGAR, GARaúz, JERemisz, HALicsi (fehérorosz-bélarusz) HARúz-HRusz, uKRÁn, ujGUR-juGUR-joGUR, monGOL, manDZSUR, ... s bizony még tán az alGÍR, JERemisz, nepáli maGAR, szabíri-szumíri mahGAR, torgaji-kaukázusi madJAR-maDA(R), és a töröknek tartott KÜRt-tÜRK-KURd, ... s a KÖR majd' végtelen, melynek - Magyar Adorján szerint - forrása mégsem más, mint egy paradicsom-KERt, azaz a KÁRpát-medence.

Az egész történelemhamisítás is könnyebben érthető a ferdítve fordító, elhajló, hajlító nyelveken beszélő, s ezáltal műveltséget-történelmet is könnyebben váltó népeket sorolva, melyek a legkülönbözőbb időszámításokat vezették újra és újra be saját életükbe, csakhogy új életet, életteret kezdjenek, s nyerjenek, miközben csak elszakadó (hajdan még szkíta ősökkel is büszkélkedni képes), egy GAR-KÖRből származó népek.
Talán nem véletlen. (?!)
Ferenc
@fejer:
Ez egy nagyon találó gondolatsor.
Nagyon érdekesnek találom ezt a nyelvészeti szempontú megközelítést, ezt olvasva eszembe ötlött Tóth Gyula egy hasonló cikke, melyben a baszk - magyar rokonságot bizonyítja. Érdekes adalék lehet mind a baszk-magyar rokonsághoz, mind ehhez az új kommenthez a következő, ami az eszembe jutott:
a GAR tőből levezetve eljuthatunk a KAR tőhöz is (a fenti kommentben is megjelenik), a G zöngétlenné válik, a KER tőtől se vagyunk messze a nyíltabbá válást vizsgálva. Lehet "véletlen", hogy a baszk népelnevezés baszkul eusKARa, illetve eusKERa? :-)
@gemese: Talált, elsüllyedt! :)
A KÖR-GAR szó esetében nincsenek véletlenek, mert az ősi KÖRISTEN~KERESZTÉNY hitvilág~virághoz (haza)vezet minket.
Természetesen minden állításomhoz hozzá kell érteni: szerintem! :)
Azaz meggyőződésem, hogy a KÖR~KÁRpát-medencéből kirajzó műveltségeket őrzik a GARmadával sorakozó KÖR népnevek. A basKIR-baszKOR-eusKARa-eusKERa is pontosan úgy illik ide, mint amit már nem akartam felsorolni, de bizony elgondolkodtató nevek.
Hierosolyam ciprusi görög néven az, ami hajdan KARA vagy HARE-SÓLYOM volt, majd HIEROSOLYOM lett belőle, hogy legyenek, akik majd JERuSALEM-re fordítsák-ferdítsék el. "(ab)SALOM-SALEM-SÓLYOM"
S akkor már nem meglepők a GAR igen torzult változatai sem: JORdánia
Emlékezzünk csak, mit is vezetett be találóan Tóth Gyula! DANA (szanszkrit) - DAHA (turáni) - DÁK (latin) - TAHÓ (délmagyar), s a JOR pedig nem más, mint a KOR~KAR ellágyult formája, mint a JEL~KEL~JER~GYER~JÁR~GYÁR~GYÚR~JUR azaz JURta~KÖRte~KURta~KÜRtő~GARda~JÁRda~...

S ugyanígy elgondolkodtatók a városnevek, mint KRAKKOW~KARAKŐ, FRANFURT~FRANKFÜRDŐ, STOCKHOLM~SZEGHALOM, és folytatva a GARral: StutGARt, JALta, GRAz, KARélia, KARantán, GUR (irán), ...

A KÖR GAR gyök nagyon mélyen rögzült, ezért az összes nyelvben megőrződő gyök maradt:
KERT~GARTEN~GARDEN~GOROD~GRADINA~JARDIN~ vagy
KÖRÍV~KURVE~CURVE~KRIVOJ~COIR~CUAR(kelta)~...

Itt írtam erről: www.magyarostortenet.gportal.hu/gindex.php?pg=33102613 Körmagyar címmel.

Ferenc
Kedves Gyula!

Esetleg - tanulmányod alapján - érdekelhet a következő idézet:

Forrás: A jászok nyomában (Sándor Gyula).doc
Internetről letölthető file.
2. oldal alján:
„A jászok eredete írott források alapján valamint a régészeti, de különösen a nyel¬vészeti kutatások alapján megállapítható, hogy az indo-iráni (árja) nyelv¬család iráni ágához tartozó jászok története is a kr. e. II. Évezred, de inkább korábbra vezethető vissza. Mindezeket alátámasztja nyelvészeti kutatásaival Hajdu Péter. A "Finn-ugor népek és nyelvek" c. könyvében azt bizonyítja, hogy az iráni né¬peknek a finn-ugor népekkel való nyelvi érintkezésének nyomai is a Kr. e. II. ɬvezredben megtalálhatók. Ezen megállapítást megerősítik más törté¬nelmi és az utóbbi évtizedek (a volt Szovjetunió területén végzett (régészeti ku¬tatások ered¬ményei. Vagyis az iráni eredetű népek, de legfőképpen a az alánok, a szarmata népek és a szkíták már a Kr. e. II. Évezredben kapcsolatba kerültek egymással (kereskedelmi, gazdasági, művelődési hatások révén.) Később a nagy népván¬dorlás (pl. A hun a IV.sz. -tól) hullámai nyomán, s követően még köze¬lebb ke¬rültek egymáshoz, ill. együttélésre kényszerülve, kényszerítve, esetleg egy¬más szövetségébe. Dr. Behzadi úrnő, iráni kutató "Az ősi iráni népek" c. köny¬vében, melyben többek között a jászok, alánok, szarmaták történelmével is fog¬lalkozik, a jeles történész asszony azt állítja, hogy e három népcsoport közös gyökerekből ered. Ebben a művében azt is feltárja, hogy ezek az iráni népek, a hunok, mon¬golok, tatárok támadásainak következtében hogyan vándoroltak nyu¬gat felé. E¬lőbb a Fekete-tenger térségeire jutottak, majd a Duna Völgyébe s Kö¬zép-Euró¬pába. Ezek után átkeltek a Dunán és csatlakoztak a vízi gótokhoz és az osztrogó¬tokhoz 377-ben. E két germán népcsoporthoz csatlakozva 406-ban meg¬tá¬mad¬ják Galliát. Onnan áthaladtak az Ibériai félszigetre, sőt azon túl is Észak-Afrika területére is eljutottak. Észak Afrikában Geiserich vandál király veze¬tésé-vel 429-ben meg¬hódították a római tartományokat, ahol a lakosság szí-vesen fo¬gadta őket. Megszervezik a vandál birodalmat Karthágó központtal. Innen rette¬gésben tartották Rómát és a dalmát tengerpartot. Dr. Behzadi szerint ennek a jász ill. Alán népnek hosszú időn keresztül kiemelkedő szerepe volt Eu¬rópában. A történelmi források arról is említést tesznek, hogy a jászok. Ill. Alá¬nok Ardak nevű királya a Gallia elleni háborúban esett el. Dr. Morteza Saf¬fari Natanzinak 1995-ben a Jászok világtalálkozóján elhangzott beszédében kifejtet¬te, hogy e nép jelenlétének hatása a mai Franciaország területén hosszú ideig érvényesült. Némely francia tulajdon és földrajzi névnek jász eredete van, pl. Alanszen kikötő neve is.”
süti beállítások módosítása